ПРОМИШЛЕНИ МОДЕЛИ

Промишлен озонатор за вода с голяма производителност. Доказано качествен стерилизиращ уред премахващ бактерии, убиващ вируси, пречистващ вода. До днес няма научно потвърждение, че съществуват микроорганизми, които да са станали имунизирани срещу дезинфекционния ефект на озона. 

Озонът премахва и някои от химическите замърсявания – хлор ~90%, тежки метали, карбамид, цианид и други. Особено е подходящ за пречистване на водата с лошо качество от водоснабдителната мрежа, от кладенец или друг неизследван водоизточник. Получава се чиста питейна вода без мирис и оцветяване, която запазва полезните минерали и натуралния си вкус, без опасност от заразяване или натравяне.

Продукти

ПРОМИШЛЕНИ МОДЕЛИ

Промишлен озонатор за вода с голяма производителност. Доказано качествен стерилизиращ уред премахващ бактерии, убиващ вируси, пречистващ вода.
Сравнение на продукти