Каква е разликата между йонизаторите и озонаторите за въздух?

Каква е разликата между йонизаторите и озонаторите за въздух?
Все повече хора говорят за озонаторите за въздух като ефективен начин за пречистване на въздуха и премахване на всички замърсители, вируси и бактерии. Но много често, когато отидем в магазина, продавачите не могат да отговорят на нашите въпроси.

Затова в тази статия ще Ви представим разликите между озонаторите за въздух и йонизаторите. И разбира се, ще оставим на Вас да прецените дали да се доверите на озонаторите за въздух.

Общото е, че и двете системи се използват за пречистване на въздуха. Но има няколко съществени разлики, които ги отличават.
Едната от тях е, че озонаторите за въздух работят за определен период от време. Тези устройства имат таймери. Докато йонизаторите могат непрекъснато произвеждат йони.
Също така, процесите се различават по начина си на действие. Тъй при озонаторите за въздух целта е чрез озона да се разрушат чрез окисляване ДНК структурите на всички налични вируси, акари, бактерии и други патогени. Докато йонизаторите произвеждат отрицателни йони, които се обединяват, за да елиминират всички прахови частици и микробите.
Съществена разлика е, че когато се използва йонизатор не е необходимо да сте сте в другата стая или да се отдалечавате от него. Но в случая на озонаторите за въздух за промишлени цели е препоръчително да не сте в близост до уреда. Причината е, че тези устройства са много мощни и за кратко време произвеждат голямо количество озон.
Тук трябва да отбележим, че озонаторите за въздух за битови цели са абсолютно БЕЗОПАСНИ за употреба.
 
Това са само някой от разликите между двете системи. Следете нашия блог, защото скоро ще продължим да развиваме темата.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Категории за статии

Последни статии

Последни коментари

Полезно

Полезнa информация относно озон, озонатори за вода и въздух.

Каква е разликата между йонизаторите и озонаторите за въздух?

Каква е разликата между йонизаторите и озонаторите за въздух?

Все повече хора говорят за озонаторите за въздух като ефективен начин за пречистване на въздуха и премахване на всички замърсители, вируси и бактерии. Но м Все повече хора говорят за озонаторите за въздух като ефективен начин за пречистване на въздуха и премахване на всички замърсители, вируси и бактерии. Но м 2021-02-04T11:25:11+02:00 Каква е разликата между йонизаторите и озонаторите за въздух?

<div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1y6 ydpb3981796pg-1ff1 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0">Все повече хора говорят за <a href="https://ozonatori.bg/category/ozonatori-za-vazduh">озонаторите за въздух</a> като ефективен начин за пречистване на въздуха и премахване на всички замърсители, вируси и бактерии. Но много често, когато отидем в магазина, продавачите не могат да отговорят на нашите въпроси.</div> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1y6 ydpb3981796pg-1ff1 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0"></div> <p>Затова в тази статия ще Ви представим разликите <a href="https://ozonatori.bg/category/ozonatori-za-vazduh" title="Озонатори за въздух - Ozone Life Озонатори и йонизатори">между озонаторите за въздух</a> и <a href="https://ozonatori.bg/category/yonizatori" title="Йонизатори - Ozone Life Озонатори ">йонизаторите</a>. И разбира се, ще оставим на Вас да прецените дали да се доверите на озонаторите за въздух.</p> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h4 ydpb3981796pg-1y9 ydpb3981796pg-1ff2 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0"></div> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1yb ydpb3981796pg-1ff1 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0">Общото е, че и двете системи се използват за пречистване на въздуха. Но има няколко съществени разлики, които ги отличават.</div> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1yb ydpb3981796pg-1ff1 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0"></div> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1yd ydpb3981796pg-1ff1 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0">Едната от тях е, че озонаторите за въздух работят за определен период от време. Тези устройства имат таймери. Докато йонизаторите могат непрекъснато произвеждат йони.</div> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1yd ydpb3981796pg-1ff1 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0"></div> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1y11 ydpb3981796pg-1ff1 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0" dir="ltr">Също така, процесите се различават по начина си на действие. Тъй при озонаторите за въздух целта е чрез озона да се разрушат чрез окисляване ДНК структурите на всички налични вируси, акари, бактерии и други патогени. Докато йонизаторите произвеждат отрицателни йони, които се обединяват, за да елиминират<span>&nbsp;</span><span>всички прахови частици и&nbsp;</span>микробите.</div> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1y11 ydpb3981796pg-1ff1 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0"></div> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1y16 ydpb3981796pg-1ff1 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0">Съществена разлика е, че когато се използва йонизатор не е необходимо да сте сте в другата стая или да се отдалечавате от него. Но в случая на озонаторите за въздух за промишлени цели е препоръчително да не сте в близост до уреда. Причината е, че тези устройства са много мощни и за кратко време произвеждат голямо количество озон.</div> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1y16 ydpb3981796pg-1ff1 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0"></div> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1y18 ydpb3981796pg-1ff2 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0">Тук трябва да отбележим, че <a href="https://ozonatori.bg/category/ozonatori-za-vazduh">озонаторите за въздух</a> за битови цели са абсолютно БЕЗОПАСНИ<span>&nbsp;</span><span class="ydpb3981796pg-1ff1">за употреба.</span></div> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1y18 ydpb3981796pg-1ff2 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0"><span class="ydpb3981796pg-1ff1">&nbsp;</span></div> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1y1a ydpb3981796pg-1ff1 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0">Това са само някой от разликите между двете системи. Следете нашия блог, защото скоро ще продължим да развиваме темата.</div> <div class="ydpb3981796t ydpb3981796pg-1m0 ydpb3981796pg-1x3 ydpb3981796pg-1h3 ydpb3981796pg-1y1a ydpb3981796pg-1ff1 ydpb3981796pg-1fs1 ydpb3981796pg-1fc0 ydpb3981796pg-1sc0 ydpb3981796pg-1ls0 ydpb3981796pg-1ws0"></div>

, , ,
Сравнение на продукти