ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ОЗОНА

Сборник от  италиански, руски и американски научни изследвания за приложението на озона в лечението на  коронавируси SARS-CoV-2 и Covid 19.

https://www.covid19.ozonetherapy.ru/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORAIPL  е вече 25 години водещ производител на озонови генератори в Индия с техническо сътрудничество с Kaufmann Umweltchinik, Германия и Toshiba, Япония. На сайта на организацията са представени излючително много изследвания за приложението на озона – от пречистване на питейна вода до озоно-терапията в медицината за лечение на  сърдечно-съдови заболявания,  подкожни тъканни възпаления, периферна съдова болест,  неврологични болести,  ортопедични, стомашно-чревни, пикочо-полови заболявания и доказаната ефикасност на озона да намалява възпалителните процеси.

https://oraipl.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Международна Озон  Асоциация

Разполага с огромна библиотека от статии, дисертации и книги посветени на различните приложения на озона  от пречистване на водата, било то питейна или отпадъчни промишлени води, аквакултури и рибовъдство до консервиране на храната и използване на озона в медицината, стоматологията и фармацевтиката.

http://www.ioa-ea3g.org/ozone-themes/ozone-and-its-application.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изследване на  Държавен морски университет „Ф.Ф. Ушаков“,  Новоросийск, Руска Федерация доказва високата ефективност  на озона за изчистване на отработените газове на морските двигатели.

Във машинните отделения на корабите се отделят  изключително високи концентрации на вредни  газове. С помощта на озон, тези газове биват изчиствани  и бива създавана нормална работна среда. В 8 страници, изследователският екип на Държавния морски университет „Ф. Ф. Ушаков“, представя научен подход при измерване абсорбцията на вредните газове от корабните двигатели с помощта на озон.

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-kislorodnoy-generatsii-ozona-dlya-ochistki-otrabotavshih-gazov-sudovogo-dvigatelya/viewer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общирно изследване на руски език, което с подробности доказва  мощния дезинфекционен ефект на озона  и неговото използване за пречистване на вода и въздух от почти всички видове патогенни микроорганизми.

Поради способността на бактериите да се се адаптират към всякакви условия, медицината се сблъсква с големи трудности за унищожаването на вредните  щамове. Изследването разполага с микроскопски снимки за механизма на  разрушаване на патогенната клетка от молекулата на озона.

Описани са и много видове патогенни бактерии, вируси резистентни към антибиотиците, които предизвикват сериозни заболявания, както и вируси /хепатит, грип, херпес, полиомиелит/, които се подават на лечение с озон.

https://vozdyx.ru/article/issledovaniya-po-unichtozheniyu-mikroorganizmov-ozonom/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Широк исторически обзор за приложението на озона в света от  откриването на озона до наши дни. /рус./

https://www.ozonetherapy.ru/ozonoterapiya/istoriya-razvitiya-ozonoterapii-v-mire/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дисертация „Използването на озон в месопреработвателните предприятия за подобряване на качеството и увеличаване на срока на годност на месото и месните продукти.“

https://www.dissercat.com/content/primenenie-ozona-na-myasopererabatyvayushchikh-predpriyatiyakh

------------------------------------------------------------------------------------------

Озонотерапия

Монографията обобщава данните от съвременната литература и проучвания на автори, извършени от служители на отдела Национална медицина по фармакология и клинична фармакология, медицинска и биоорганична химия,

болнична хирургия, детска хирургия и детска анестезиология, клинична патология на Харковския национален университет. /рус/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изследване за приложението на озона в птицевъдството за ускорена инкубация на пилетата и увеличаване срока на съхранението на яйцата. Допустимият срок на годност на яйцата за люпене не трябва да надвишава 6-8 дни. При по-дълъг период, в тях протичат необратими процеси, водещи до намаляване на количеството на излюпените пилета. Дългосрочното съхранение на яйцата става възможно след използването на озон в инкубаторите. Употребата на озониран въздух в складовете за яйца при продължително съхранение предотвратява появата  на плесен и преждевременно им разваляне./рус/

https://ozonation.com.ua/ozone-application/application-of-ozone-in-incubators-and-egg-storages/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Норвежко проучване за дезинфекциращите свойства на чешмяната вода, съдържаща озон.

Водата, която съдържа озон отстранява успешно бактериите от ръцете  със много по-добра  способност от тази на  дезинфектантите на алкохолна основа. Проучването показва, че озонираната вода от чешмата работи по-добре от дезинфициращите средства на основата на алкохол и е публикувано в Journal of Hospital Infection.

Изследването обхваща доброволци, които потапят ръцете си в разтвор с концентрация на 30 000 бактерии Ешерихия Коли.  След измиване с озонирана вода по ръцете на участниците не е открито наличие на бактерии. Друго съществено предимство на измиването на ръцете с озонирана вода е, че не причинява дразнене и сухота на кожата, които причиняват дезинфектантите.

https://partner.sciencenorway.no/a/1554326

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Саудитски журнал за дентални изследвания

Дентални приложения на озонотерапията

Уникалните  свойства на озона включват имуностимулиращо, обезболяващо, антихипнотично, детоксикиращо, антимикробно, биоенергетично и биосинтетично действие. Атравматичният, безболезнен и неинвазивен характер на озона. Относителното отсъствие на дискомфорт и странични ефекти  правят озона идеален избор на лечение. Изследването представя  различните начини на лечение на озоновата терапия и нейните възможни клинични приложения в бъдеще. /англ. PDF/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352003516300260

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Микробиологични аспекти на озоновите приложения в храната.

Катедрата по наука и технологии за храните, Университета на Охайо

Стат, Паркър Хол,. Фийф Роуд, Колумб, Охайо, 43210.

Изследването предлага озона като мощен антимикробен агент, който е подходящ за приложение в храните. Молекулярният озон и неговите продукти на разпадане (например хидроксилен радикал) инактивират бързо микроорганизмите, като реагират с вътреклетъчните ензими, нуклеиновия материал и компонентите на тяхната клетъчна, спорова или вирусна обвивка. Нагледно са представени различните механизми на взаимодействие на озона с патогенните  микроорганизми. Тук се намира и обширен списък на вредните микроорганизми в храните, с които озонът може да се справи. Изследването доказва подходящата роля на озона за обеззаразяване както на хранителни продукти, така и на оборудване, места за обработка и повърхности, контактни с храните.

http://www.ecosafeusa.com/documents/toxinprevention/Listeria3.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Използването на озон в медицината

Ема Борели 1 * и Велио Бочи 2

Катедра по медицински биотехнологии, Университет в Сиена, Италия, имейл: [email protected]

Професор по физиология, Университет в Сиена, Италия

Авторът представя  приложенията на озона в медицинската практика като използването на озонирана кръв при сърдечно-съдови заболявания  и използването на озон при ортопедични болести за намаляване на болката и възпаленията,

https://www.amhsr.org/articles/the-use-of-ozone-in-medicine-4493.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продукти

Няма продукти, които да съвпадат с този критерий

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ОЗОНА

Сборник от  италиански, руски и американски научни изследвания за приложението на озона в лечението на  коронавируси SARS-CoV-2 и Covid 19.
Сравнение на продукти