Продукти

До 100 m2

Озонатори за въздух с различна прозиводителност, спрямо квадратура на мястото където ще се използва. Пречистване с озон. Озонатор за въздух. Озон срещу вируси.
Сравнение на продукти